United Nations Global Compact (UNGC) er en frivillig, international initiativ, der opfordrer virksomheder og organisationer til at forpligte sig til principper inden for bæredygtighed og samfundsansvar. Disse principper er baseret på internationale konventioner og dækker områder som menneskerettigheder, arbejdskraft, miljøbeskyttelse og anti-korruption.

Bæredygtighed er en nøglekomponent i United Nations Global Compact, og organisationen arbejder for at fremme en mere bæredygtig og ansvarlig tilgang til forretningspraksis over hele verden. Nogle af de måder, hvorpå UNGC fremmer bæredygtighed, inkluderer:


  1. Principper for virksomhedsadfærd: UNGC opfordrer virksomheder til at forpligte sig til ti universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljøbeskyttelse og anti-korruption. Disse principper omfatter respekt for menneskerettighederne, beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, bekæmpelse af korruption og respekt for miljøet.
  2. Netværk og ressourcer: UNGC tilbyder virksomheder adgang til et globalt netværk af ligesindede organisationer og ressourcer til at hjælpe dem med at implementere bæredygtige forretningspraksis. Dette inkluderer retningslinjer, værktøjer, træning og best practices.
  3. Rapportering og gennemsigtighed: UNGC opfordrer virksomheder til at rapportere offentligt om deres fremskridt med hensyn til implementeringen af de ti principper og deres bidrag til bæredygtighedsmålene. Dette fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed over for interessenter.
  4. Bæredygtighedsmål: UNGC støtter De Forenede Nationers dagsorden for bæredygtig udvikling og opfordrer virksomheder til at bidrage til opfyldelsen af ​​de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse mål adresserer en række globale udfordringer, herunder fattigdom, ulighed, klimaændringer og miljøødelæggelse.


Samlet set spiller United Nations Global Compact en vigtig rolle i at fremme bæredygtig udvikling ved at engagere virksomheder og organisationer i at forpligte sig til principper for ansvarlig forretningsetik og handling.


MENNESKE- RETTIGHEDER

Princip 1:

DBC Coffee A/S, støtter og respekterer beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder, og vi medvirker til at gøre en aktiv indsats inden for vores indflydelse område. Det gør vi igennem at involvere os aktivt lokalt og støtte op om, og fx tage, initiativer til sikring af lige rettigheder imellem kønnene. Dette har vi bl.a. gjort igennem vores støtte til lokalområder i afrika, hvor vi har medvirket til bl.a. at lave fodbold Academy for piger.

Princip 2:

Vi støtter som virksomhed op om vores nationale tiltag og stærke holdninger til at sikre at vi som virksomhed og vores leverandører, ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.


ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER

Princip 3:

DBC Coffee A/S støtter og supporterer vores medarbejdere og vores leverandørers medabejdere til at opretholde friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4:

DBC Coffee A/S accepterer og tolererer ingen form for tvangsarbejde og vi vil arbejde aktivt for udryddelse af alle former for tvangsarbejde.

Princip 5:

DBC Coffee A/S accepterer og tolererer ingen form leverandør samarbejde med virksomheder som ikke udtrykker deres udelte støtte afskaffelse af børnearbejde.

Princip 6:

DBC Coffee A/S har som værdigrundlag at arbejde målrettet for at eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Vi supporterer og støtter alle former for minoriteter. Vi har løftet vores del af samfundsansvaret ved at ansætte, støtte og integrere minoriteter, som på forfærdelig vis, er tvunget væk fra deres hjemland.KLIMA & MILJØ

Princip 7:

DBC Coffee A/S arbejder målrettet med affaldssortering og genbrug igennem vores stærke samarbejde med Miljøvirksomheden Marius Pedersen, med hvem vi i samarbejde støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

Princip 8:

DBC Coffee A/S tager ansvar for igennem initiativer at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

Princip 9:

DBC Coffee A/S arbejder målrettet med at tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. Vi er bl.a. påbegyndt en omstilling af vores bilflåde bestående af biler med traditionel diesel teknologi, til løbende udskiftning til biler på miljørigtig El teknologi og senest i 31.12 2026 har vi fuldendt hele omskiftningen.


ANTI-KORRUPTION

Princip 10:

I DBC Coffee A/S er vi forpligtet til at modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.


VERDENSMÅLENE

FN’s 17 Verdensmål danner rammen for, hvordan vi i fællesskab, igennem fokus og samarbejde med vores leverandører og kunder, vil arbejde for en social retfærdig og bæredygtig verden. Gennem de Ti Principper vil vi arbejde med verdensmålene i en forretningsmæssig kontekst.

Tilmed dig vores nyhedsbrev

Vi holder dig opdateret med nyheder og tilbud